Стапари у српским устанцима

 

 

У Првом и Другом српском устанку учествовало је доста Стапараца. Велики број њих незнаних  дао је своје животе за слободу отаџбине. Из појединих извора и литературе сазнајемо да су свој допринос у устаничким борбама од 1804. до 1815. године,  дали и  Стапарци: Кнез Трифун Пеарац, тадашњи старешина села, браћа, Ненад- Нешко и Вукосав Радојичић, Јоко Станић, Милош Сенић (Симић), Симо Новаковић, Петар Драгојевиић (Словић), Марко Николић (Челиковић), Вучић Курлага, Веселин и Гачо Синђић и многи други.

У првим годинама владавине кнеза Милоша после 1815. године најмногољуднија села у ужичкој нахији била су Гостиница и Стапари. У првом попису у полуослобођеној Србији 1818. године у Стапарима била је 51 кућа ( домаћинство) . У Стапаре у том периоду није било већих досељавања па је пораст броја становника био увећан природним прираштајем и деобом задружних кућа. У ужичком округу 1840. године просечан број  домова по селима био је 43 домаћинства са око 300 становника. Далеко изнад  овог просека били су Стапари са 87 домаћинстава.

 

 


Назад