Катастарска општина Стапари

 


  Површина:   5
  087ha  58a  18m²

  Територија:  МЗ Стапари и МЗ Волујац

  Број домаћинстава:  2 421

  Број уписаних лица:  2 805

  Укупан број парцела:  11 974

   


  катастарска општина

  КО Стапари спада у ред већих катастарских општина у општини Ужице, први премер је урађен  1934. године.
  Катастар непокретности за КО Стапари ступио је на снагу 25.5.2004. године, када је објављен у Службеном гласнику број 57/2004.
  У поступку је израда дигиталног  катастарског плана.