Месна канцеларија

 

      Зграда месне канцелaрије у Стапарима изгрaђена је 1936.године  за потребе  стапарске задруге. По предању мештана главне заслуге за градњу ове зграде припадају  Милинку Перишићу тадашњем задругару.
  У почетку је овај објекат  служио као задружни магацин, а касније је у њему отворена  продавница. Једно време поткровље је коришћено као стамбени простор за наставнике школе.  У администартивне сврхе објекат  почиње да се користи крајем педесетих година прошлог века.

   

   

   

  месна канцеларија